GRIT Innolab AI Equity Arbitrage AIF

ISIN: FI4000466586

GRIT Innolab AI Equity Arbitrage AIF

Er du træt af negative renter fra banken eller lave renter på obligationer eller måske nervøs for aktiemarkedet, er GRIT Innolab AI Equity Arbitrage AIF et godt alternativ og resultatet af din investering er helt uafhængigt af om aktiemarkedet går op, ned eller sidelæns.

Har du overskud i pensionsopsparinger eller virksomheden, kontant indestående eller friværdi, er fonden et godt bud på, hvordan du kan forrente din kapital sammen med os.

Fonden benytter en markedsneutral investeringsstrategi, hvor aktieindeks handles mod hinanden – også kaldet statistisk arbitrage, der gør det muligt at skabe afkast i stort set alle markedsforhold: opadgående, nedadgående eller sidelæns bevægelse.

Investeringsuniverset består af over 50 forskellige lande og sektor indeks og afkastmålet er 2-10% om året med høj styring af risiko for at undgå pludselige tab.

Fonden er det man kalder en absolut afkast fond eller income fund. Det vil sige at fonden ikke følger et benchmark og dermed ikke aktiemarkedet eller obligationsmarkedets udvikling.

Porteføljen er en god diversifikation og alternativ til at være investeret i aktier og kort til mellemlang rente/obligationseksponering.

Månedlig rapportering distribueres til Morningstar, Bloomberg, Refinitiv og de fleste banker. Du får også online adgang til porteføljen dag for dag. Det er muligt at træde ind og ud af fonden i slutningen af ​​hver måned.

Fonden er egnet for professionelle investorer, herunder investorer, som forpligtiger sig til at investere minimum DKK 750.000 (svarende til EUR 100.000).

Fondsforvaltningen håndteres af GRIT Fund Management Company Ltd som AIFM, der har delegeret porteføljeforvaltning til Estlander & Partners Ltd. Innolab Technology A/S leverer de daglige købs- og salgsordrer, samtidig med at fungere som Tied Agent i Danmark.

FONDSOMKOSTNINGER

0,5% administration omk.
10% resultathonorar (med highwater mark)

ISIN: FI4000466586
Hvis du vil investere i GRIT Innolab AI Equity Arbitrage AIF kan du investere via vores online tegningsblanket med NEMID eller alternativt direkte gennem udvalgte Nordiske banker.
invester med online tegningsblanket
invester igennem egen bank
Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Hvorfor skal jeg investere i fonden?

Fonden GRIT Innolab AI Equity Arbitrage AIF giver adgang til et stabilt afkast med ekstremt lav sammenhæng med de globale aktiemarkeder. Det forventede afkast er 2-10% årligt, og fonden har et absolut fokus på afkast, hvor risikostyring og porteføljekonstruktion sigter mod at styre nedadgående risiko.

Porteføljen er en god diversifikation og alternativ til at være investeret i aktier og kort til mellemlang rente/obligationseksponering. Det er muligt at træde ind og ud af fonden i slutningen af ​​hver måned.

Månedlig rapportering distribueres til Morningstar, Bloomberg, Refinitiv og de fleste banker. Du får også online adgang til porteføljen dag for dag.

Du kan investere i GRIT Innolab AI Equity Arbitrage AIF fonden via din pensionsopsparing, almindelig opsparing, virksomhedsskatteordningen, selskaber og kapitalforvaltere.

Fonden er egnet for professionelle investorer, herunder investorer, som forpligtiger sig til at investere minimum DKK 750.000 (svarende til EUR 100.000) og erklærer, at de er bekendt med de risici, der er forbundet med den påtænkte investering.

Fondsforvaltningen håndteres af GRIT Fund Management Company Ltd som AIFM, der har delegeret porteføljeforvaltning til Estlander & Partners Ltd. Innolab Technology A/S leverer de daglige købs- og salgsordrer, samtidig med at fungere som Tied Agent i Danmark.

Hvilke midler kan jeg investere for?

GRIT Innolab AI Equity Arbitrage AIF kan anvendes til pensionsopsparing, alm. opsparing, virksomhedsskatteordningen, holdingselskaber og kapitalforvaltning.

Hvem er administrator og porteføljeforvalter af fonden?

Fondadministrationen håndteres af GRIT Fund Management Company Ltd der har delegeret porteføljeforvaltningen til Estlander & Partners Ltd. Innolab Technology A/S leverer daglige købs- og salgs-signaler og fungerer samtidig som Tied Agent .

Er der noget minimumsbeløb, man skal investere for?

Fonden har en minimumsinvestering på DKK 750.000 og erklærer at være bekendt med de risici, der er forbundet med den påtænkte investering.

Vigtig information
Sålænge man som investor har investeret minimum DKK 750.000 (svarende til EUR 100.000) kan efterfølgende indskud værre mindre end DKK 750.000.

Hvordan investerer jeg i fonden?

For at investere i fonden skal du udfylde den elektroniske tegningsblanket og indbetale minimum kr. 750.000 til fondens bankkonto i Nordea. Der er indtrædelse én gang i måneden uden yderligere omkostninger og du skal tegne min. 2 hverdage før udløb af en måned.

Invester igennem din bank

Invester med online tegningsblanket

Kan jeg også investere via mine pensionsmidler i fonden?

Det er kun midler fra rate- og kapitalpensioner samt aldersopsparinger i pengeinstitutter, der kan anvendes. Du må købe for 20 % af de samlede midler på dit pensionsdepot i fonden.

Unoterede investeringer?

Fonden vil udelukkende investere i likvide instrumenter, og der vil således ikke være investeringer, der ikke kan afhændes hurtigt.

Hvor kan jeg følge min investering?

Fondens udvikling kan følges dagligt via en portal med personligt login. Den endelig indre værdi bliver opgjort ved udgangen af hver måned.

Månedlig rapportering distribueres til Morningstar, Bloomberg, Refinitiv og de fleste banker.

Er det en UCITS Fond?

Nej, Fonden er en såkaldt Alternative Investment Fund (AIF).

Hvad investerer jeg i?

Når du investerer i fonden går pengene direkte til Fonden: GRIT Innolab AI Equity Arbitrage AIF som juridisk enhed og som administreres af GRIT Fund Management Ltd.

Det vil sige, at det ikke er en investering i Innolab Technology A/S og Innolab modtager ikke det investerede beløb.

Innolab modtager betaling for at levere sin teknologiske platform til Fonden. Innolab’s teknologiske platform levere analyse, forecast af aktiver samt porteføljekonstruktion til Fonden

Derfor er investeringen i Fonden helt uafhængig af den forretningsmæssige udvikling af Innolab. Og såfremt Innolab lukker vil investeringen ikke blive berørt og fonden kan lukkes og pengene udbetales.

Hvilke omkostninger er der?

Fonden afholder et årligt management fee til forvalteren. Herudover betales et performance fee af afkastet efter high water mark princippet, så Manager ikke kan modtage performance fee af samme merafkast flere gange.

Hvis resultatet for året er negativt, skal det tabte dermed indtjenes, før der igen betales performance fee.

Et high-water mark defineres som den højeste indre værdi, fonden har haft siden start. Hver gang der opnås et nyt toppunkt i indre værdi sættes et nyt high-water mark.

Fonden har to klasser med forskellige omkostninger.

Seed klasse (Åben nu):

Management fee: 0,5%
Performance fee: 10%

Normal klasse:
Management fee: 1,25%
Performance fee: 10%

Er der gearing i fonden?

Fonden gearer kapitalen i gennemsnit med 180%.

Hvordan sælger jeg mine aktier?

Det er muligt at træde ud af fonden ved udgangen af hver måned med 5 dages varsel.

Udtrædelsesomkostning i : År 1 = 0,25%, År 2 = 0,20%, År 3 = 0,15% og År 4 og frem = 0,10%

Hvordan opgøres indre værdi?

Den indre værdi opgøres pr. den sidste bankdag i hver måned. Den indre værdi for fonden beregnes ved at lægge værdierne af fondens værdipapirer sammen inkl. kontantbeholdningen for derefter at korrigere for fondens omkostninger og til sidst dividere med det samlede antal af aktier i fonden.

Hvad med skat af gevinst og tab?

Fonden udbetaler ikke udbytte og er således akkumulerende. Gevinst og tab beskattes efter lagerprincippet.

Interview omkring fonden (English)

Visualisering af strategien (Dansk)

Omkostninger

De omkostninger, du betaler, bliver brugt til at dække fondes udgifter. Omkostningerne reducerer dit mulige afkast. 


 

Stamdata

Stamdata
FondskodeFI4000466586
BørsnoteretNej
Fondens domicilFinland
UdbyttebetalendeNej
AdministrationsselskabGRIT Fund Management Company Ltd
Adm. selskabs domicilFinland
PorteføljeforvalterEstlander & Partners Ltd.
Porteføljeforvalter domicilFinland
DepotselskabNordea, SEB
Beviserne udstedt iEUR
MinimumsinvesteringEUR 100.000
ProdukttypeAIF
Startdato15.01.2021
Markedsføringstilladelse (Professionel)Danmark, Sverige, Finland

 

Centrale investor dokumenter

Her finder du de vigtigste dokumenter der omhandler fonden. 

Download documents
AI Equity Arbitrage investeringsstrategiPDF
Prospekt (EN)PDF
Key Investor Information Document KIID (EN)PDF
Dokument med central information - Klasse aPDF
Dokument med central information - Klasse bPDF

Risikoindikatoren

Risikoindikatoren viser den typiske sammenhæng mellem risikoen ved og dine afkastmuligheder af investeringen. Placeringen på indikatoren er bestemt af udsvingene i afdelingens indre værdi de seneste fem år og/eller repræsentative data.

Store historiske udsving er lig med høj risiko og små udsving er lig med en lavere risiko. Afdelingens placering på indikatoren er ikke konstant, og kategoriseringen kan ændre sig med tiden. Historiske data giver ikke nødvendigvis et pålideligt billede af den fremtidige risikoprofil.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning, og den tager ikke højde for devalueringer, politiske indgreb og pludselige udsving i renter og valutaer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Invester i fonden

Du kan investere i fonden via vores online tegningsblanket eller alternativ direkte gennem din egen bank.

tegningsblanket
Igennem din bank